Privacy bij Meeples Bordspellen

Privacy bij Meeples Bordspellen
Versie 1.2 (17 maart 2021) 


Op deze pagina vertellen we jou hoe we met privacy omgaan. Dit om je inzicht te geven in waar we de door jouw ingevulde gegevens voor gebruiken. We zijn natuurlijk blij met jouw als klant en voelen ons daarom ook verantwoordelijk zorgvuldig met je gegeven om te gaan.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Meeples Bordspellen. Je dient ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, of in Europa bekend als GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer je denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Je bestelling verwerken

Als jij een bestelling bij ons plaats dan worden je gegevens op een beveiligde server verwerkt. Deze server is in beheer van CCV shop B.V. welke onze website host. De gegevens worden gebruikt voor het afwikkelen van je bestelling. De gegevens zullen wij nooit aan derde verkopen. 
Voor het verwerken van je bestelling laat jij je NAW gegevens achter op de site. Deze gegevens, zijnde je volledige bestelling, worden ook op de server bij CCV shop B.V. opgeslagen. Mochten er vragen zijn over je bestelling van onze kant, dan zullen we je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen.
Onze webshop wordt volledig gehost op de server van CCV Shop B.V.. CCV shop hanteerd een streng wachtwoordbeleid met regelmatige verversing van wachtwoorden. CCV shop zorgt daarnaast voor en adequate beveiliging.

Waar komen je gegevens terecht?


Er zijn een aantal partijen die nodig zijn om van ons bedrijf een succes te kunnen maken: 

Parcel Pro/GLS

De verzending wordt afgewikkeld door GLS, daarvoor gebruiken we de technische ondersteuning van Parcel Pro. De gegevens die hierin opgenomen zijn beperken zicht tot het adres en ordernummer. 


CCVpay
Dit is onze betalingsleverancier. Je betaalt je bestelling d.m.v. iDeal, Bancontact of PayPal. Je gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar CCVpay om je betaling te voldoen en te verwerken. CCVpay gebruikt je bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. De gegevens worden door CCVpay goed beveiligd.

KNAB
Voor het verwerken middels een betaalverzoek wordt alleen je ordernummer geregistreerd bij de bank. Het verzoek ontvang je via e-mail of telefoon.

CCV shop
Onze hele website wordt gehost en technisch onderhouden door CCV shop. Zij hebben hiervoor hun eigen en voldoende waarborgen getroffen om dit veilig te kunnen doen. 

 

Webwinkekeur (beoordelingen)

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en review eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Account
De optie is aanwezig op een account aan te maken of je contactgegevens achter te laten. Je gegevens worden dan geregistreerd met daarbij de eventuele aankopen. De gegevens worden bewaard tot jij aangeeft dat je dit niet meer wil. De gegevens worden gebruikt om te zorgen dat je we je beter kunnen bedienen en je makkelijker bij ons kan bestellen.  

Communicatie, bellen & contactformulier

Zodra je met ons contact zoekt dan wordt door de applicatie die achter deze contactoptie zit de door jou opgegeven gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om je van de informatie te voorzien zoals jij die hebt gevraagd.

Social media en marketing
 

Google

Voor analyse doeleinden en het gericht tonen van advertenties op Google, Google Display netwerk en Youtube maken wij gebruik van de Google AdWords remarketing service. Deze plaatst een cookie op uw computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd.
Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google en voor 18 maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


 

Facebook

Voor analyse doeleinden en het gericht tonen van advertenties op Facebook maken wij gebruik van de Facebook pixel. Deze plaatst een cookie op uw computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd.
Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.
De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Winacties

Bij winacties op Facebook verzamelen wij geen andere gegevens dan hierboven vermeld. Door te reageren op de winactie, gaat de deelnemer ermee akkoord dat wij de naam van de winnaar bekend maken via onze Facebook wall. Tevens vragen wij de adresgegevens van de winnaar met als enkel doel om de gewonnen prijs op te kunnen sturen.

 

Rechten ten aanzien van jouw gegevens

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Zie voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze werkgroep privacy. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Meeples Bordspellen. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dazullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


Cookies
We maken gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). Sinds de telecomwet is elke website verplicht om zijn lezers te informeren over het cookiegebruik en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Cookies onthouden alleen je voorkeuren, gebruiken nooit privégegevens uit je computer en infecteren je computer niet met een virus. Ze worden al sinds de jaren ’90 op bijna alle websites ter wereld gebruikt.
We maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de klant te vergroten. Door het gebruik van Google Analytics krijgen wij informatie over bezoekersaantallen, de meest bezochte pagina’s en hoe onze klanten op de website komen. Op die manier kunnen wij onze website blijven verbeteren. 
De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt bijgehouden op een beveiligde server van CCV Shop. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Vragen en feedback

Als je vragen hebt over de privacy kun je natuurlijk contact met ons opnemen via mail, whatsapp, signal of telefonisch:
e-mail: rients-auke@meeplesbordspellen.nl
tel./whatsapp/signal: 06 50 88 21 60